Kusinta

Hållbarhet

Hållbarhet, i allt

Hållbarhet och aktivt handlande för att uppnå hållbarhet är en grundpelare. Det ska inte bara gälla i produkterna och tjänsterna men även inom organisationen som helhet och i våra arbetsstrukturer.

Tjänst

Vad vi gör

Kusinta arbetar för att utveckla och kommersialisera en tjänst för energieffektivisering och temperaturkontroll i byggnader. Vi kombinerar hårdvara, mjukvara, AI i form av maskininlärning och nya angreppssätt för att skapa en tjänst som levererar minskad värmeanvändning, minskat underhåll och ökad komfort för de som vistas i byggnaderna.

Förbättring

Förbättring och förändring

På Kusinta ser vi ny teknik som en väg framåt för att skapa ett mer hållbart samhälle och vill genom våra tjänster uppnå förändring och förbättring för en effektivare, intelligentare och långsiktigt hållbar värld!

Team

qodef-team-image
CEO

Martin Eckerwall, CEO

Utbildad till Civilingenjör i Energisystem vid Uppsala universitet med fristående kurser inom ekonomi och juridik samt ett avslutande år på Entreprenörskolan.

Arbetserfarenhet från att ta fram kostnadseffektiva energieffektiviseringsåtgärder i flerbostadshus och åt större industrier.

qodef-team-image
Developer

Siddy Persson, Developer

Civilingenjör i Energisystem med erfarenhet från konsultbranschen och systemanalyser av kraftnät.

Siddy har nu bland annat ansvaret för maskininlärningsalgoritmerna på Kusinta och dataflödena i vår tjänst.


Kontakt


Mail

martin.eckerwall[at]kusinta.com


Besöksadress

Torsgatan 11, Stockholm